Studenckie Koło Naukowe

Opiekun Koła dr n. o zdr. Sylwia Jaruga-Sękowska: sjaruga@sum.edu.pl

 

 

 

Członkostwo w STN umożliwia:

  • przygotowywanie i prowadzenie własnych projektów badawczych,
  • zdobywanie praktycznych umiejętności naukowych (projektowanie i przeprowadzanie badań naukowych, w tym badań ankietowych, analizowanie baz danych i źródeł naukowych, podstawy analizy statystycznej wyników badań)
  • rozwijanie zainteresowań naukowych z zakresu promocji zdrowia, edukacji żywieniowej oraz kuchni molekularnej,
  • uczestnictwo w warsztatach z edukacji żywieniowej.

Dane kontaktowe

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.16B
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95

×

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.16B
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95