O nas

Informacje o zakładzie

 

 

Zakład Promocji Zdrowia jest jednostką organizacyjną Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego UniwersytetuMedycznego w Katowicach. 

 

Zadaniem Zakładu jest prowadzenie badań naukowych w obszarze promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i żywieniowej, kuchni molekularnej, oceny sposobu żywienia, jak również uczestniczenie w procesie dydaktycznym. Aktualnie w zakładzie zatrudnione są cztery osoby, jako nauczyciele akademiccy.

 

 

Kierownik Zakładu

 adiunkt badawczo-dydaktyczny
dr hab. n. o zdr. Joanna Woźniak-Holecka 
e-mail:  jwozniak@sum.edu.pl 

asystent dydaktyczny
dr n. o zdr. Gabriela Wanat-Kańtoch
e-mail: @gwanat@sum.edu.pl 

 adiunkt badawczo-dydaktyczny
dr n. o zdr. Sylwia Jaruga-Sękowska
e-mail:  sjaruga@sum.edu.pl 


Zakład mieści się w pokoju 011 (parter) w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej 18.


 

 

 

Studenckie Koło Naukowe

Zakładu Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu

Opiekun Koła dr hab. n. o zdr. Joanna Woźniak-Holecka: jwozniak@sum.edu.pl

 

 

 

Członkostwo w STN umożliwia:

  • przygotowywanie i prowadzenie własnych projektów badawczych,
  • zdobywanie praktycznych umiejętności naukowych (projektowanie i przeprowadzanie badań naukowych, w tym badań ankietowych, analizowanie baz danych i źródeł naukowych, podstawy analizy statystycznej wyników badań)
  • rozwijanie zainteresowań naukowych z zakresu promocji zdrowia, edukacji żywieniowej oraz kuchni molekularnej,
  • uczestnictwo w warsztatach z edukacji żywieniowej.

KUCHNIA MOLEKULARNA

... czyli nauka w gastronomii

Realizacja projektu w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców” w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami”, Priorytet I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.3, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

Projekt reazliowany jest w Katedrze Dietetyki w Zabrzu (Rokitnicy). W projekcie biorą udział uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Czas trwania od listopada 2014 - listopada 2015. 

 

Zajęcia w ramach projektu odbywają się w pracowni technologicznej Katedry Dietetyki. Podczas zajęć uczestnicy mogą własnoręcznie wykonać najpopularniejsze przepisy znanych mistrzów kuchni molekularnej takich jak m.in. Ferran Adria, Heston Blumental. Zdobywają wiedzę o dodatkach do żywności i uczą się je wykorzystywać podczas przyrządzania posiłków. Uczą się technik: sferyfikacji, sues vide, żelifikacji, "gotowania" w ciekłym azocie i suchym lodzie. Poznają właściwości hydrokoloidów (agar, guma guar, guma ksantanowa, gellan, karagenu), transglutaminazy, metilu i izomaltu. Tworzą ciepłe galaretki, "kawior molekularny", piany i 30-sekundowe ciastka.

  

Zobacz więcej:

 

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.011
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95

×

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.011
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95