O nas

Informacje o zakładzie

 

 

Zakład Promocji Zdrowia jest jednostką organizacyjną Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego UniwersytetuMedycznego w Katowicach. 

 

Zadaniem Zakładu jest prowadzenie badań naukowych w obszarze promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i żywieniowej, kuchni molekularnej, oceny sposobu żywienia, jak również uczestniczenie w procesie dydaktycznym. Aktualnie w zakładzie zatrudnione są cztery osoby, jako nauczyciele akademiccy.

 

 

Kierownik Zakładu

 adiunkt badawczo-dydaktyczny
dr hab. n. o zdr. Joanna Woźniak-Holecka 
e-mail:  jwozniak@sum.edu.pl 

asystent dydaktyczny
dr n. o zdr. Gabriela Wanat-Kańtoch
e-mail: @gwanat@sum.edu.pl 

 adiunkt badawczo-dydaktyczny
dr n. o zdr. Sylwia Jaruga-Sękowska
e-mail:  sjaruga@sum.edu.pl 


Zakład mieści się w pokoju 011 (parter) w budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ulicy Piekarskiej 18.


 

 

 

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.011
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95