Przechowalnictwo żywnosci

Kierunek: Dietetyka II°

Rok II Semestr III

 

Osoby prowadzące:

dr hab. n. o zdr. Joanna Woźniak-Holecka

dr n. o zdr. Sylwia Jaruga- Sękowska

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu, m.in:

  • karty przedmiotu (cz. 1 i cz. 2),
  • harmonogram z wykazem tematów zajęć i nazwiskami osób prowadzących (tzw. program zajęć),
  • regulamin przedmiotu,

znajdują się w kursie/zespole MS Teams.

 

Punkty ECTS: 1,5

 

Liczba godzin Forma zaliczenia 
Typ studiów Semestr I
Studia stacjonarne

Wykłady: 15h Zaliczenie z oceną  Egzamin
Seminaria: 25h
Ćwiczenia: 0h
Studia niestacjonarne

Wykłady: 9h Zaliczenie z oceną  Egzamin
Seminaria: 21h
Ćwiczenia: 0h

 

 

W wyniku procesu kształcenia student zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

  • zasad prawidłowego przechowywania surowców i produktów żywnościowych
  • warunków w jakich można osiągnąć przedłużenie trwałości surowców, półproduktów i gotowych produktów
  • zmian składu chemicznego i wartości odżywczej surowców podczas przechowywania chłodniczego i zamrażalniczego

 

 

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.011
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95