Prace dyplomowe

Tytuły prac realizowanych w Zakładzie Promocji Zdrowia

 

2018

Promotor: Dr n.med. Joanna Woźniak-Holecka

Problemy żywieniowe u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Porównanie najczęstszych problemów związanych z karmieniem piersią dzieci z ciąży mnogiej w relacji do dzieci z ciąży pojedynczej.

Preferencje dzieci w klasach 4-6 wybranych szkół podstawowych województwa śląskiego w zakresie spożywania napojów.

Porównanie nawyków żywieniowych związanych ze spożywaniem śniadań przez dzieci z klas 4-6 szkoły podstawowej na terenie powiatu gliwickiego i miasta Gliwice w odniesieniu do edukacji żywieniowej przeprowadzanej w szkołach.

Kontrowersje związane ze spożywaniem mleka i jego produktów w świetle najnowszych doniesień naukowych.

 

2017

Promotor: Dr n.med. Joanna Woźniak-Holecka

Prace magisterskie:

Rozszerzanie diety niemowląt w kontekście wiedzy i świadomości zdrowotnej matek.

Charakterystyka produktów spożywczych określanych jako superfoods a wiedza żywieniowa wybranej grupy studentów.

Rola diety w leczeniu trądziku pospolitego w aspekcie wiedzy i nawyków żywieniowych młodzieży.

Stan wiedzy rodziców na temat żywienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ocena wybranych produktów przeznaczonych dla diabetyków pod kątem zawartości składników odżywczych i dodatków do żywności.

Ocena spożycia soli wśród gimnazjalistów na terenie Gliwic.

Stan wiedzy personelu przedszkoli i żłobków na terenie Śląska na temat niedoboru witaminy D u dzieci w wieku 1-6 lat.

Sposób żywienia osób dializowanych.

2016

Promotor: Dr n.med. Joanna Woźniak-Holecka

Prace licencjackie:
Sposób żywienia osób dializowanych.

Ocena ryzyka stresu zawodowego wśród funkcjonariuszy w Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.

Żywienie, suplementacja i zachowania prozdrowotne mężczyzn trenujących na siłowni.

Prace magisterskie:

Prównanie wiedzy studentów uczelni medycznych i niemedycznych studiujacych w województwie łódzkim i śląskim na temat żywności funkcjonalnej.

Styl życia księży decjezalnych, a ryzykoo rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Charakterystyka dodatków do żywności w jogurtach.

Stan wiedzy na temat substancji słodzących w żywności wśród rodziców dzieci klas 1-3 w szkołach podstawowych w Bytomiu.

Stan wiedzy kobiet ciężarnych z województwa opolskiego na temat zmiany zapotrzebowania na wybrane składniki odżywcze w trakcie ciąży.

 Stan wiedzy żywieniowej diabetyków w kontekście programów edukacyjnych dotyczących cukrzycy typu 2.

 

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.011
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95