Organizacja roku akademickiego

2022/2023

 

Zarządzenie Nr 70/2022  z dnia 08.04.2022 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

 

1. SEMESTR ZIMOWY

01.10.2022 – 24.02.2023

     w tym:

− zajęcia dydaktyczne  

 

01.10.2022 – 03.02.2023

− wakacje zimowe

 

23.12.2022 – 08.01.2023

− sesja egzaminacyjna zimowa

 

04.02.2023 – 17.02.2023

− przerwa międzysemestralna

 

18.02.2023 – 24.02.2023

− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru zimowego

 

25.02.2023 – 10.03.2023

2. SEMESTR LETNI

25.02.2023 – 30.09.2023

w tym:

− zajęcia dydaktyczne  (15 tygodni)

25.02.2023 – 23.06.2023

− wakacje wiosenne

 

07.04.2023 – 11.04.2023

− sesja egzaminacyjna letnia

 

24.06.2023 – 07.07.2023

− wakacje letnie

 

08.07.2023 – 30.09.2023

− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru letniego

 

01.09.2023 – 14.09.2023

- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego

 

15.09.2023 – 30.09.2023

 

 

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.011
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95