Organizacja roku akademickiego 2023/2024

 

Zarządzenie Nr 51/2023
z dnia 18.04.2023 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 SEMESTR ZIMOWY 01.10.2023 – 25.02.2024

w tym:
− zajęcia dydaktyczne 01.10.2023 – 04.02.2024
− przerwa świąteczna 22.12.2023 – 07.01.2024
− sesja egzaminacyjna zimowa 05.02.2024 – 18.02.2024
− przerwa międzysemestralna 19.02.2024 – 25.02.2024
− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru zimowego 26.02.2024 – 10.03.2024

SEMESTR LETNI 26.02.2024 – 30.09.2024
w tym:
− zajęcia dydaktyczne 26.02.2024 – 16.06.2024
− przerwa świąteczna 29.03.2024 – 03.04.2024
− sesja egzaminacyjna letnia 17.06.2024 – 30.06.2024
− wakacje letnie 01.07.2024– 30.09.2024
− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru letniego 02.09.2024 – 15.09.2024
− okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne
decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 16.09.2024 – 30.09.2024

 

 

Dane kontaktowe

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.16B
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95