Wybór Promotora

SZANOWNI STUDENCI,

Prace dyplomowe licencjackie i magisterskie przygotowywane pod kierunkiem pracowników Zakładu Promocji Zdrowia  powinny dotyczyć takich zagadnień, jak:

 

dr hab. n. o zdr. Joanna Woźniak-Holecka

Tematyka prac dyplomowych:

- ocena ryzyka stresu zawodowego i wypalenia zawodowego

- ocena wiedzy zdrowotnej lub żywieniowej wybranej populacji

- ocena nawyków i zachowań zdrowotnych lub żywieniowych populacji

- programy zdrowotne, edukacja zdrowotna w placówkach oświatowych lub placówkach ochrony zdrowia

- organizacja profilaktyki chorób w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych.

dr n. o zdr. Sylwia Jaruga-Sękowska

Sposób żywienia i stan odżywienia różnych grup ludności.
•    Zachowania, nawyki, zwyczaje żywieniowe różnych grup ludności.
•    Stan wiedzy żywieniowej różnych grup ludności.
•    Zaburzenia odżywiania – m.in. anoreksja, bulimia, ortoreksja.
•    Psychospołeczne, emocjonalne i behawioralne uwarunkowania zachowań zdrowotnych.
•    Promocja zdrowia różnych grup ludności.
•    Preferencje i częstotliwość spożycia różnych grup produktów spożywczych.
•    Ocena wiedzy konsumenckiej w zakresie problematyki zdrowotnej żywności.

 

dr n. o zdr. Gabriela Wanat-Kańtoch                             

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.011
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95